Alzheimer Kaviareň Avalon

Je miestom stretnutia ľudí, ktorých príbuzní, známi alebo priatelia trpia Alzheimerovou chorobou. Vytvára priestor na diskusiu a vzdelávanie pre širokú verejnosť, odborníkov či ľudí zaoberajúcich sa danou problematikou.