Martin Hantabál
Director of Business

Martin okrem svojich záväzkov vo WBA Holdingu na Slovensku pôsobí aj ako CEO maltskej poradenskej a manažérskej spoločnosti Business Serving Limited a je predseda predstavenstva investičného fondu Tarrana Fund. Vo WBA Holdingu sa venuje najmä sektoru poradenských a finančných služieb a služieb v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. V roku 2010 založil Slovensko-maltskú obchodnú komoru v Bratislave a od roku 2012 zastupuje Maltu ako jej honorárny konzul. Má ukončené univerzitné štúdium na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave a má aj štátnicu z pedagogiky a psychológie.

Marek Morgenstern
CEO

Marek je vďaka svojmu obchodnému zameraniu hnacím motorom mnohých úspešných projektov realizovaných v rámci spoločnosti WBA Holding. Vo WBA Holdingu sa venuje najmä oblasti developerských projektov, ale súčasne sa intenzívne podieľa aj na riadení denno-denného chodu mnohých firiem v holdingu. Je iniciátorom projektov CompanyService či CompanyHouse a tiež stál pri zrode dôležitých developerských projektov v Bratislave alebo vo Vysokých Tatrách. Má ukončené univerzitné štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.