WBA Holding bol založený v roku 2003 ako skupina nezávislých slovenských a zahraničných spoločností pôsobiacich predovšetkým v oblastiach podnikateľského poradenstva a financií, manažmentu obchodných spoločností, developmentu a správy nehnuteľností, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ako i v oblasti cestovného ruchu, pôdohospodárskej výroby, ale aj v oblasti kultúry a športu. Hlavné aktivity WBA Holdingu sú sústredené najmä v Bratislave a vo Vysokých Tatrách, ako aj na Malte, v Prahe, Londýne či v ďalších ekonomicky dôležitých metropolách. Činnosti jednotlivých spoločností a ich manažmentu sa navzájom dopĺňajú, čím vzniká silný synergický efekt.