Alzheimer Home Avalon


Špecializované zariadenie pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými poruchami pamäti.