Farma Lutila

Ekologická farma zameraná na ekologický chov mäsových plemien hovädzieho dobytka a chov plemena Aberdeen Angus.