Nová Nitra

Unikátny projekt revitalizácie areálu bývalého pivovaru pre využitie územia za účelom vytvorenia nového multifunkčného centra.