Seniorville Jablonové

Zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sú zabezpečené komplexné služby pre vitálnych a čiastočne alebo úplne imobilných seniorov.