Tarrana Investment Fund


Profesionálny investičný fond licencovaný na Malte, ktorý investuje do tradičných tried aktív, ako aj do alternatívnych tried aktív s cieľom dosiahnuť požadovaný výnos s čo najmenšou mierou volatility a rizika.